Klantenservice

Wij staan voor u klaar

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures

Meest gestelde vragen

Algemeen

 • Is de Roser Suite gestandaardiseerde software?

  Alle Roser applicaties zijn gestandaardiseerde producten; klanten gebruiken de software voor hun eigen werk processen. Na aanschaf kunnen al onze applicaties direct gebruikt worden zodra de klantspecifieke configuratie gereed is.

 • Hoe kan ik meer informatie over een product ontvangen?

  Via onze website kunt u een demo aanvragen.

 • Hoe zal de support aan ons bedrijf worden vormgegeven?

  Roser hanteert, als softwareontwikkelaar, realistische oplostijden voor incidenten. Graag zouden we u uitnodigen om onze SLA-opties te bekijken. Samen zullen we tot een acceptabele en gepaste overeenstemming komen. Tijdelijke helpdesk service (bijvoorbeeld 24/7) kan tevens geregeld worden (tegen bijkomende kosten).

 • Met welke kosten moet ik rekening houden bij aanschaf van de software?

  Kosten worden gebaseerd op de geselecteerde Roser applicaties, de grootte van de gebruikersgroep en het gebruik van licenties. Deze laatste is gebaseerd op het aantal licenties voor gelijktijdig gebruik.

  We zullen een kostenschatting voor u maken wanneer we genoeg informatie over uw specifieke wensen hebben ontvangen.

  De totale investering voor het gebruik van de Roser suite hangt af van:

  • Implementatie (datamigratie)
  • Licenties & de kosten voor de infrastructuur
  • Aanvankelijke (online) training en doorlopende gebruikersondersteuning
  • Kosten voor ondersteunend onderhoud
  • Aanvragen voor service (RFS)
  • Aanvragen voor softwareveranderingen (RFC)
  • Benodigde interfaces met externe applicaties van derde partijen
 • Is Roser ISO-gecertificeerd?

  Ja, Roser is ISO-gecertificeerd (ISO/IEC 27001:2013). 

 • Wat is het werkgebied van Roser?

  Roser is wereldwijd inzetbaar. Onze software kan waar ook ter wereld gebruikt worden. Tevens zetten we onze consultants in om u wereldwijd te ondersteunen.

 • Werkt Roser samen met mijn ERP/CMMS systeem?

  Onze standaard oplossing voor interfacing is gebaseerd op het middleware principe. Mogelijke middleware oplossingen zijn Biztalk®, SSIS® of MS access®.

  Roser maakt een verbinding met het middleware via onze interface applicatie Exchange-IT. Data exchange wordt geregeld door gebruik te maken van procedures en business rules die er voor zorgen dat de organisatie (turnaround en dagelijks onderhoud) het proces kan valideren en controleren.

  Opties voor interfacing: notificaties, asset data, functional locations, materialen, werkorders, eigenschappen van equipment, work centers, etc.

  Roser biedt een P6 API aan voor interfcaing met Oracle Primavers P6®. Deze interface hanteert alle data tussen Roser en P6®.

 • Is interfacing met scheduling software mogelijk?

  We bieden een interface met Oracle Primavera P6® op basis van Oracle P6 API. Alle relevante data velden tussen Roser en P6 worden door API verzorgt en vergen minimale inspanning van de Scheduler. Roser onderhoudt de interface als onderdeel van de SLA met de klant. Belangrijk: wanneer u Roser in onze Cloud wilt gebruiken, is het niet mogelijk om uw eigen P6 licenties te gebruiken om veiligheidsredenen (firewall), Oracle P6 licentiebeleid en/of verschil in versie/patchnummers en restricties. We bieden geen API voor MS Project®. Data uit Roser kan worden geëxporteerd met Roser Exchange-IT. 

E-Learning

 • In welke talen is er Roser E-Learning beschikbaar?

  De Roser E-Learning is beschikbaar in vier verschillende talen, namelijk Nederlands, Engels, Duits en Frans. Let echter op, want niet alle cursussen zijn in alle vier de talen beschikbaar. Per cursus staat hieronder aangegeven in welke taal deze beschikbaar is:

  • Scope-IT - NL/EN
  • Systems-IT Werkvoorbereiding - NL/EN/DE/FR
  • Systems-IT QAQC & Handover - NL/EN
  • Systems-IT - WP Code user - NL
  • Schedule-IT - EN
  • Blind-IT - NL/EN
  • Weld-IT - NL

  Wanneer u zich inschrijft via het online aanmeldformulier ziet u automatisch staan of de door u gewenste cursus ook in uw taal beschikbaar is.

 • Wat zijn de voordelen van het volgen van een cursus?

  De voordelen van Roser E-Learning op een rij:

  • Ons E-Learning traject is via internet te volgen, vanuit elke locatie.
  • De cursus is 24/7 beschikbaar. U bepaalt zelf wanneer u leert!
  • Online ondersteuning van een praktijkdocent en overleg met mede cursisten via het studentenforum.
  • U maakt uw opdrachten en uw examen in een realistische oefenomgeving.
  • Bedrijven verzekeren zich ervan dat hun medewerkers verantwoord kunnen omgaan met Roser.
  • Deelnemers ontvangen na het succesvol afronden van het examen een 'Certificate of knowledge'.
  • Cursisten versterken hun positie op de arbeidsmarkt.
  • Een gemakkelijke en bovendien leuke manier om snel aan de slag te gaan met onze software.
 • Hoe lang duurt een E-Learning cursus?

  Per te volgen cursus heeft u maximaal acht weken toegang tot de studieomgeving. Daarna is het mogelijk een verlenging van de cursus aan te vragen. Dit steeds in blokken van twee weken.

 • Hoe kan ik iemand aanmelden voor E-Learning?

  Roser ontvangt uw aanmelding voor een E-Learning cursus graag via het online aanmeldformulier dat beschikbaar is gemaakt op onze website. U komt hier via het onderwerp "E-Learning" in het hoofdmenu.
  Vul het aanmeldformulier alstublieft zo volledig mogelijk in. Dit bespoedigd de verwerking van uw aanmelding. Wilt u in één keer meer dan vier cursisten aanmelden? Neem dan even contact op met ons kantoor om af te stemmen hoe u de gegevens per cursist het makkelijkst kunt aanleveren. U hoeft dan niet voor elke cursist een apart aanmeldformulier in te vullen.

 • Ik heb me aangemeld. Wanneer ontvang ik een bevestiging?

  Zodra u uw aanmelding heeft ingevuld en verzonden via onze website, ontvangt u een bevestiging hiervan op uw beeldscherm en in uw mailbox. Mits de gewenste startdatum beschikbaar is ontvangt de cursist op die datum zijn/haar inloggegevens. Anders zal er contact met u opgenomen worden om een alternatief te bespreken.

 • Ik heb me aangemeld. Wanneer kan ik met mijn cursus beginnen?

  Een volledig ingevuld inschrijfformulier (inclusief PO nummer) dient minimaal twee weken voorafgaand aan de gewenste startdatum van de cursus ontvangen te zijn door Roser. Dit wil zeggen dat u ten minste rekening dient te houden met een wachttermijn van twee weken, alvorens de cursus kan worden gestart.
  Bij aanmeldingen met een kortere periode tussen aanmelddatum en gewenste startdatum kan Roser u niet garanderen dat u de cursus ook op de gewenste datum kunt beginnen. Zo niet, dan zullen wij een alternatieve datum aan u voorstellen.

 • Hoe gaat Roser om met de veiligheid van onze gegevens?

  Roser gaat strict vertrouwelijk om met de persoons- en bedrijfsgegevens die wij van u ontvangen. Deze zullen alleen worden gebruikt om u aan te melden voor de cursus, u de betalingsgegevens toe te zenden en u gedurende de cursus zo optimaal mogelijk te ondersteunen.
  Roser deelt geen klantgegevens met derden.

 • Ik heb een certificaat behaald. Hoe lang is dit geldig?

  Het certificaat is tot twee jaar na de datum van uitgifte geldig. De cursist is zelf verantwoordelijk voor het vernieuwen van het 'Certificate of knowledge'. Na het succesvol behalen van de herhalingstoets is het certificaat opnieuw twee jaar geldig.

 • Ik ben aan een cursus begonnen, maar wil uitstel aanvragen. Kan dat?

  Ja, dat kan. Laat echter tijdig weten dat u niet toekomt aan uw studie, dan kan Roser uw account tijdelijk on hold zetten en verloopt uw cursustijd niet ongebruikt. U heeft dan tijdelijk geen toegang tot de cursus.
  Bovengenoemd principe werkt niet met terugwerkende kracht: u dient voorafgaand aan uw onderbreking contact op te nemen met de docent van Roser, niet na afloop daarvan.
  Voorwaarde voor het pauzeren van uw cursus is opgave van een concrete nieuwe aanvangsdatum voor het vervolg van uw studietraject.

 • Ik ben gezakt voor mijn examen. Wat nu?

  Indien het examen niet voldoende wordt afgesloten heeft de cursist recht op één herexamen binnen twee weken na voltooiing van het eerste examen. Her herexamen dient gepland te worden binnen de standaard cursusperiode van acht weken. Plan uw eerste examen daarom niet te ver naar het einde van uw cursus. Zo weet u zeker dat u nog ruimte heeft om aan de herkansing deel te nemen, mocht dat nodig zijn.

Consultancy

 • Kan er als test een pilot project worden uitgerold?

  Ja, Roser kan voor u een testomgeving inrichten in de Roser Cloud. Het opzetten van een testomgeving duurt ongeveer een week. Een formele overeenkomst en PO-nummer zijn hiervoor noodzakelijk.

 • Hoe verloopt de configuratie van de software voor mijn bedrijf?

  Een van de voordelen van de Roser applicaties is dat de klant onze software zelf kan configureren en onderhouden (in nauwe samenwerking met een Roser consultant tijdens de implementatiefase). Meerdere applicaties zijn gebaseerd op een aanpasbare workflow. Dit betekent dat het werkproces van de klant in de applicaties geconfigureerd wordt zonder de tussenkomst van softwareontwikkelaars of IT-specialisten. Alle andere onderhoudsvelden worden ingericht op basis van klantdata (bijvoorbeeld ERP/CMMS-asset data, checklists, keuzemenu’s, risicomatrix etc.). Relevante en benodigde ERP/CMMS-data wordt verzameld via de interface applicatie Exchange-IT.

 • Is het mogelijk op verzoek aanpassingen in de software door te voeren?

  Ons doel is om gestandaardiseerde software aan te bieden. Hierdoor zullen veranderingen aan onze software alleen worden doorgevoerd na een uitvoerig evaluatieproces. We adviseren u dan ook eerst contact met onze consultants op te nemen alvorens u een officiële ‘change request’ indient via ons Tick-IT systeem. Veranderingen die te klant specifiek zijn zullen niet worden geïmplementeerd.

  Veel change requests dienen op voorhand uitvoerig door meerdere specialisten te worden bestudeerd. Vaak zullen hiervoor bijkomende kosten in rekening worden gebracht zonder garantie dat deze veranderingen ook daadwerkelijk zullen worden doorgevoerd in de software.

  Het is mogelijk om onze consultants aan te vragen voor een on-premisebezoek via een ‘request for service’ in ons ticketsysteem Tick-IT.

 • Hoe lang zal een implementatie duren?

  Hieronder vindt u een grove schatting van de tijdlijn voor implementatie:

  • Kleine sites kunnen binnen 4 – 8 weken worden geïmplementeerd.
  • Grotere sites en organisaties kunnen binnen 3 – 6 maanden worden geïmplementeerd.
  • Bijkomende interfacing kan de implementatieperiode verlengen met 2 – 4 maanden.
  • Wanneer data direct beschikbaar is (data in MS Excel en Accessbestanden etc.) zal dit de implementatietijd bevorderen.
  • Roser Cloud ‘templated’ turnaroundprojecten kunnen direct starten na de aanschaf. Dit wordt gebaseerd op een complete inrichting door Roser.
 • Wat ziet Roser als optional support?

  De volgende support is niet opgenomen in de SLA-kosten:

  • Support door consultants, on-site en off-site.
  • Advies over methodes en aanpak.
  • Wensen (wishlist items), RFC en RFS.
  • Het importeren van data, het inrichten van structuren en van Exchange-IT (onderhoud is optioneel).
  • Inrichten van testomgeving en klant UAT.
  • Roser E-Learning: bijkomende training.
  • Aanschaf of huur van hardware en alle gerelateerde acties op locatie.
  • Helpdesk support voor producten van een derde partij, zoals besturingssystemen.
  • Het on-demand kopieren van een klantendatabase.

  Optionele support kan worden aangevraagd via Tick-IT.

 • Wat zijn typische implementatie handelingen?

  Voordat de software gebruikt kan worden, dienen Roser en de klant nauw samen te werken zodat alle datavelden en settings voorbereid, geïmplementeerd en juist geïnterpreteerd zijn. Deze handelingen maken deel uit van de implementatie omdat Roser werkt met standaard job libraries, resource codes, turnaroundfases, unit rates en taaltabellen. Over het algemeen heeft Roser een adviserende rol terwijl de klant de implementatie uitvoert en reviseert. Roser streeft ernaar om de best mogelijke oplossingen en methodes te gebruiken, zonder daarbij de specifieke wensen van de klant uit het oog te verliezen.

  Verschillende onderwerpen zoals asset data (functional locations, equipment/tagnummers, materialen, etc.) worden altijd aangeleverd door de klant. Het is belangrijk dat de klant een Roser administrator beschikbaar stelt aan het begin van de implementatieperiode.

  Tevens is het mogelijk dat een Roser consultant bij u op locatie een groepstraining komt verzorgen. Tijdens deze trainingen wordt het gewenste onderwerp behandeld en kunt u vragen stellen over de software.

 • Hoe ver vooruit moet ik support aanvragen?

  Bij voorkeur doet u dit zo vroeg mogelijk. Roser doet haar best zo veel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de planning. Echter, de mate waarin dit mogelijk is hangt af van uw locatie, de complexiteit van uw vraag en de beschikbaarheid van onze consultants.

Technisch/IT

 • Hoe werken licenties via de Cloud?

  Roser biedt een gemixt pakket voor de Cloud. Dit pakket kan een selectie van verschillende Roser applicaties bevatten. Bijvoorbeeld: de klant gaat gebruik maken van Scope-IT, Systems-IT en Blind-IT in de Cloud. Deze applicaties kunnen zonder beperking gebruikt worden voor een vaste prijs per maand. Deze prijs wordt gebaseerd op het aantal gebruikers dat zich gelijktijdig in de Cloud bevindt (het concurrent user principe), inclusief SLA.

  Aan het einde van de maand ontvangt de klant een factuur gebaseerd op het aantal gebruikersaccounts en het gelijktijdig gebruik van de Roser applicaties. Deze factuur dient te worden voldaan voor het complete gebruik van de Roser applicaties.

 • Moet de Citrix Receiver eenmalig ge├»nstalleerd worden?

  Ja, de Citrix receiver client dient te worden geïnstalleerd op elke werkplek. We adviseren de meest recente versie van de Citrix receiver. We raden u aan contact op te nemen met onze ICT-afdeling.

  We ondersteunen de Citrix receiver versie 4.3 en hoger. Ondersteuning voor Windows, Mac en Android.

 • Wat zijn de minimale technische vereisten voor een connectie?

  Citrix wordt gebruikt in een WAN-omgeving en maakt gebruik van zijn technische vereisten. Minimale vereiste voor een connectie is 50 kbps tot 200 kbps per gebruiker.

 • Hoe zullen updates in de software worden ge├»mplementeerd?

  Wanneer u klant bent en gebruik maakt van Roser, zullen er gedurende de periode van gebruik nieuwe versies van onze software beschikbaar komen. In zo'n geval zal in overleg worden bepaald of u gebruik gaat maken van deze nieuwe versie en zo ja, wat een geschikt moment is om de nieuwe versie van de software te implementeren. Dit zal altijd gebeuren onder begeleiding van onze consultants.

 • Van welk besturingssysteem maakt Roser gebruik?

  Roser gebruikt het Microsoft Windows besturingssysteem voor zijn desktopapplicaties. Web-based applicaties draaien het best op Google Chrome of Internet Explorer. Alle mobile applicaties zijn beschikbaar op Android. Recente versies worden ondersteund. Voor meer informatie over ondersteuning van oudere versies kunt u contact met ons opnemen.

 • Hoe is de data security geregeld tijdens gebruik van Roser?

  Bovenop onze standaard beveiliging maakt Roser gebruikt van 2FA voor de Roser Cloud. Dit zorgt voor een extra beveiligingslaag voor online accounts.

Staat uw vraag er niet bij?

Bent u reeds klant van Roser ConSys?

Helpdesk / support

Klanten gebruikmakend van een Service Level Agreement (SLA) kunnen met vragen terecht bij onze helpdesk: +31(0)45-5462031

Of raadpleeg de volgende bronnen

Bent u nog geen klant?

neem contact met ons op via de contactpagina

© 2019 Roser ConSys B.V.
Design & Development by 7U