Roser is now part of Prometheus Group read more

Roser E-Learning®

Algemene informatie

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures
1. Algemeen

Voor een juiste implementatie van de Roser suite is het wenselijk dat gebruikers wegwijs worden gemaakt in de software. Dit kan eenvoudig door deelname aan diverse Roser E-Learning cursussen.

Beschikbare E-Learning cursussen:
 • Scope-IT®
 • Systems-IT® - Werkvoorbereiding (WVB)
 • Systems-IT® - QAQC & Handover (QAQC/HO)
 • Systems-IT® - WP Code User (Discipline Subcontractor)
 • Schedule-IT®
 • Blind-IT® - Operations
 • Blind-IT® - Maintenance
 • Bid-IT®
 • Weld-IT®

Onze E-Learning cursussen zijn benaderbaar via internet. De cursus Roser Systems- Werkvoorbereiding is bijvoorbeeld opgezet om gebruikers zelfstandig te leren omgaan met de diverse modules binnen het gelijknamige programma, zoals Work preparation, Estimations, Materials enzovoort. Dit alles vanuit het oogpunt van werkvoorbereiding.

Het principe van E-Learning is dat studenten zich de theorie eigen maken door duidelijke stapsgewijze uitleg over de software te lezen, en de opgedane kennis direct in de praktijk te brengen met behulp van quizzes en een oefenomgeving van de software.

De cursus is benaderbaar via het internet, dus vanuit werk of thuis zelfstandig te volgen. Daarnaast is het mogelijk dat studenten elkaar ondersteunen via een online forum en is er online- en telefonische assistentie vanuit Roser beschikbaar. De cursus is verdeeld in logische modules, welke periodiek up-to-date worden gehouden aan de hand van de actuele ontwikkelingen binnen de software. Na het bestuderen van de theorie en maken van de praktijkoefeningen kunnen studenten via internet examen afleggen. Bij het succesvol afronden van de cursus wordt een “Certificate of knowledge” van de desbetreffende applicatie verstrekt.

 

1.1. Kenmerken van Roser E-Learning
 • Studenten ontvangen op basis van registratie de benodigde inlogcodes om voor de periode van de cursus -8 weken- toegang te krijgen tot de studieomgeving. Een Windows PC met internettoegang is hiervoor noodzakelijk. (Roser adviseert om met de meest recente versie van Windows te werken en uw browser regelmatig te updaten.) Het gratis ondersteunende programma Citrix dient eenmalig geïnstalleerd te worden (informatie hierover wordt verstrekt).
 • Per cursusmodule kunnen studenten de theorie benaderen, oefenvragen maken en zelf (evt. aan de hand van oefenopdrachten) de praktijk simuleren in de oefenomgeving van Roser. Ook kan er in de laatste week voor het examen deel worden genomen aan een oefenexamen.
 • Studenten en Roser docenten kunnen de vorderingen in de cursus volgen. Per groep, cursus, module of student zijn de cijfers en voortgang te bekijken.
 • Via het forum kunnen studenten onderling corresponderen en kunnen er vragen aan de docent worden gesteld.
 • De student heeft toegang tot een oefenomgeving van de applicatie. Elke student vindt hier minimaal 2 scopes op zijn inlognaam om mee te oefenen. Hiermee kan de student zelf oefenen om de praktijk onder de knie te krijgen. Oefenopdrachten uit de cursus kunnen in de applicatie worden uitgevoerd en zodoende kan de werkelijkheid worden gesimuleerd. De student bereidt zichzelf hierdoor goed voor op het examen en het dagelijks gebruik van de applicatie.
 • De Roser docent kan meekijken in de applicaties, bijvoorbeeld Scope-IT en de activiteiten van studenten volgen.
 • De laatste module bestaat uit het examen. Het examen kan alleen op een vooraf overeen gekomen datum en tijd worden gemaakt en dit eenmalig per student. Voor het examen Systems-IT - WVB1 heeft men 1 uur en 45 minuten de tijd. Voor het examen Blind-IT 75 minuten. Voor het examen Scope-IT, Schedule-IT of Weld-IT heeft men 60 minuten de tijd. Voor het examen Systems-IT - QAQC/Handover staat 55 minuten, voor Systems-IT - WP Code User 45 minuten. De examens bestaan zowel uit meerkeuze vragen als open vragen. De antwoorden zijn ter beoordeling van de docent. De uitslag van het examen wordt na uiterlijk 2 weken bekend gemaakt per email.
 • Studenten zijn geslaagd als het cijfer hoger is dan een 6. Op basis van dit cijfer krijgt men een Certificate of knowledge dat 2 jaar geldig is. Cijfers van 6 tot 6,9 krijgen als resultaat een voldoende. Van 7 tot 7,9 ruim voldoende. Van 8 tot 8,9 is goed en van 9 tot 9,9 zeer goed. En bij een 10 excellent. Het certificaat kan worden vernieuwd op basis van een herhalingscursus.

Wij adviseren om uw medewerkers deel te laten nemen aan Roser E-Learning. De voordelen van E-Learning op een rij:

 • Gebruikers leren zelfstandig om te gaan met de software, learning-by-doing is bewezen effectief;
 • Cursisten worden getest op hun praktische kennis middels oefenvragen en opdrachten;
 • Online ondersteuning van Roser docenten en overleg tussen studenten via het forum;
 • U kunt zelf met uw medewerkers afstemmen of de cursus binnen werktijd of anders wordt gevolgd;
 • De prijs-kwaliteit verhouding van E-Learning is zeer aantrekkelijk;
 • Wanneer een cursist slaagt voor de cursus ontvangt deze een Roser “Certificate of Knowledge”.

 

2. Praktische informatie Roser E-Learning
Doelgroepen per cursus:
 • Scope-IT: personen verantwoordelijk voor het aanmelden van scope (stop werkzaamheden) en personen die verantwoordelijk zijn voor scope challenge en bepaling (bijv. TAR management, blokleiders e.a.).
 • Systems-IT - Werkvoorbereiding (WVB): werkvoorbereiders; bij voorkeur met enige relevante werkervaring.
 • Systems-IT - QAQC & Handover (QAQC/HO): QAQC medewerkers en werkvoorbereiders met QAQC taken. Bij voorkeur met enige Roser-ervaring.
 • Systems-IT - WP Code User: contractors en werkvoorbereiders die worden uitgenodigd om commentaar te leveren op- of aanvullingen te maken bij het werkpakket van een WP Holder.
 • Schedule-IT: personen die verantwoordelijk zijn voor het inplannen van de resources benodigd bij een onderhoudsproject.
 • Blind-IT - Operations: Operations medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het maken van blindlijsten.
 • Blind-IT - Maintenance: Maintenance medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van blindlijsten t.a.v. materialen en disciplines en/of inzicht willen in het veiligstelproces van voorbereiding tot uitvoering
 • Bid-IT: Procurement agents die een begroting van de resources naar de aannemers moeten sturen voor het uploaden van offertes of contractuele tarieven (manuren/prijzen).
 • Weld-IT: Werkvoorbereiders die (specifieke) laswerkzaamheden dienen uit te werken.
Beschikbare talen, duur en studiebelasting per cursus:
Cursus Beschikbare talen Duur zelfstudie Planning examen* Gemiddelde studiebelasting**
Scope-IT NL/EN 3 weken 4de week 15 tot 20 uur
Systems-IT - Werkvoorbereiding NL/EN/DE/FR 8 weken 7de week 25 tot 30 uur
Systems-IT - QAQC & Handover NL/EN 2 weken 3de week 10 uur
Systems-IT - WP Code User NL 2 weken 3de week 15 uur
Schedule-IT EN 3 weken 4de week 15 tot 20 uur
Blind-IT - Operations NL/EN 3 weken 4de week

20 tot 25 uur

Blind-IT - Maintenance NL/EN 2 weken 3de week

10 tot 15 uur

Bid-IT EN 2 weken 3de week

10 uur

Weld-IT NL/EN 3 weken 4de week 15 tot 20 uur

*Het is mogelijk om het examen op een ander moment te plannen. U dient wel rekening te houden met het feit dat de examens standaard op dinsdag ochtend worden ingepland, en met de gemiddelde studiebelasting (zie verderop). Tevens hanteren wij een maximum toegang van 8 weken in het totaal. **Deze tijden zijn gemiddeld en slechts indicatief. De werkelijk benodigde studietijd hangt af van praktijk- en computerervaring.

Wanneer starten?

Het starten met Roser E-Learning vindt altijd plaats in overleg met Roser ConSys B.V., maar binnen 3 Nederlandse werkdagen na ontvangst van PO/betaling. Let wel op dat u in het online aanmeldformulier een datum opgeeft die rekening houdt met de beschikbaarheid van de cursist.

Aantal deelnemers

Maximaal 60 deelnemers per maand in totaal. Minimaal 2 weken van te voren inschrijven middels inschrijfformulier. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt de student in overleg doorgezet naar de daaropvolgende cursus.

Begeleiding online

Begeleiding en gelegenheid tot vragen stellen middels e-mail, telefoon (tijdens kantooruren) en via het forum binnen Roser E-Learning. Docenten zullen op regelmatige basis online zijn om vragen te beantwoorden en voortgang op te volgen.

Begeleiding direct

Op aanvraag is het mogelijk om gedurende de cursus voor groepen op locatie een training te organiseren. Voor deze service worden kosten in rekening gebracht en dit is altijd in combinatie met Roser E-Learning (meer hierover in onze algemene voorwaarden E-Learning).

Examen

Examens vinden plaats vanuit huis of werklocatie op een vastgestelde tijd en datum tijdens kantooruren (9:00-17:00 CET). De examendatum dient te allen tijde door de cursist te worden bevestigd per e-mail. Examens kunnen in overleg op een ander moment plaatsvinden dan de voorgestelde datum; standaard worden examens op dinsdagochtend om 10.00u CET gepland. Tijdens het examen zijn docenten per e-mail en telefoon bereikbaar voor directe ondersteuning. De examenvragen zijn te benaderen via E-Learning. Tegelijkertijd dienen de opdrachten uitgevoerd te worden in de demo-omgeving. Eventuele herexamens vinden in overleg plaats (max. 1 per cursist).

Certificaat

Op basis van de resultaten van dit examen krijgt men een “Certificate of Knowledge” dat 2 jaar geldig is. Alle deelnemers die gecertificeerd zijn voor Roser worden bij Roser ConSys B.V. geregistreerd. Het certificaat wordt verlengd op basis van een herhalingstoets.

ATTENTIE:
Om onze ecologische voetafdruk te verminderen en het milieu te sparen zijn papieren certificaten binnenkort geen optie meer. Vanaf maart 2020 zullen de certificaten alleen nog maar digitaal zijn.

 

3. Kosten Roser E-Learning

Neem contact op met e-learning@prometheusgroup.com voor de huidige cursusprijzen.

Deze prijzen zijn, indien van toepassing, inclusief:

 • Toegang tot de Roser E-Learning website en de Roser demo-omgeving tijdens de duur van de cursus;
 • Online en telefonische assistentie. De docenten staan stand-by om vragen te beantwoorden en voortgang te monitoren;
 • 1 Contactmoment voor vragen, advies etc. Locatie: Roser ConSys B.V. in Dordrecht;
 • Examenkosten en certificaat uitgifte.

 

4. Inschrijven voor Roser E-Learning

Inschrijven voor een cursus kan via het digitale aanmeldformulier op onze website en na overleg met Roser ConSys B.V. over de startdatum van de cursus. Voor meer informatie over inschrijven en de cursusvorm verwijzen wij naar de algemene voorwaarden E-Learning.

 

5. Certificaat hernieuwen

Als u eerder een Roser cursus heeft gevolgd en u wilt graag een nieuw, geldig certificaat ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor certificaatvernieuwing via ons aanmeldformulier op onze website. Een verlenging geeft u recht op 2 weken toegang tot de cursus- en Cloud-omgeving, direct gevolgd door een examen.

 

DISCLAIMER:

Onze software wordt voortdurend verbeterd en bijgewerkt. De praktijkomgeving van de cursus (Roser Cloud) wordt bijgewerkt en verbeterd naast al onze andere applicaties en omgevingen.
Houd er rekening mee dat het dus mogelijk is dat de omgeving een aantal van deze wijzigingen tijdens uw cursus kan weerspiegelen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw cursus of het examen dat volgt.

© 2020 Roser ConSys B.V.
Design & Development by 7U