Roser is now part of Prometheus Group read more

Roser E-Learning®

Algemene informatie

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures
1. Algemeen

Voor een juiste implementatie van de Roser suite is het wenselijk dat gebruikers wegwijs worden gemaakt in de software. Dit kan eenvoudig door deelname aan diverse Roser E-Learning cursussen. We bieden cursussen aan voor zowel eindgebruikers als system administrators.

Beschikbare E-Learning cursussen voor eindgebruikers:
 • Scope-IT®
 • Systems-IT® - Werkvoorbereiding (WVB)
 • Systems-IT® - Quality control & Handover (QAQC/HO)
 • Systems-IT® - WP Code User (Discipline Subcontractor)
 • Schedule-IT®
 • Blind-IT® - Operations
 • Blind-IT® - Maintenance
 • Bid-IT®
 • Weld-IT®
Beschikbare E-Learning cursussen voor system administrators:
 • Basic (General admin actions & User management)
 • Scope-IT®
 • Systems-IT® - Werkvoorbereiding (WVB)
 • Systems-IT® - Quality control & Handover (QAQC/HO)
 • Systems-IT® - Work progress
 • Systems-IT® - Procurement

Zie ook de Roser Admin Training Datasheets voor meer informatie.

Onze E-Learning cursussen zijn benaderbaar via internet. De cursus Systems -IT - Werkvoorbereiding is bijvoorbeeld opgezet om gebruikers zelfstandig te leren omgaan met de diverse modules binnen het gelijknamige programma, zoals Work preparation, Estimations, Materials enzovoort. Dit alles vanuit het oogpunt van werkvoorbereiding.

Het principe van E-Learning is dat studenten zich de theorie eigen maken door duidelijke stapsgewijze uitleg over de software te lezen, en de opgedane kennis direct in de praktijk te brengen met behulp van quizzes en een oefenomgeving van de software.

De cursus is benaderbaar via het internet, dus vanuit werk of thuis zelfstandig te volgen. Daarnaast is het mogelijk dat studenten elkaar ondersteunen via een online forum en is er online- en telefonische assistentie vanuit Roser beschikbaar. De cursus is verdeeld in logische modules, welke periodiek up-to-date worden gehouden aan de hand van de actuele ontwikkelingen binnen de software. Na het bestuderen van de theorie en maken van de praktijkoefeningen kunnen studenten via internet examen afleggen. Bij het succesvol afronden van de cursus wordt een “Certificate of knowledge” van de desbetreffende applicatie verstrekt.

 

1.1. Kenmerken van Roser E-Learning

Wij adviseren om uw medewerkers deel te laten nemen aan Roser E-Learning. De voordelen van E-Learning op een rij:

 

2. Praktische informatie Roser E-Learning
Doelgroepen per cursus:
 • Scope-IT: personen verantwoordelijk voor het aanmelden van scope (stop werkzaamheden) en personen die verantwoordelijk zijn voor scope challenge en bepaling (bijv. TAR management, blokleiders e.a.).
 • Systems-IT - Werkvoorbereiding (WVB): werkvoorbereiders; bij voorkeur met enige relevante werkervaring.
 • Systems-IT - QAQC & Handover (QAQC/HO): QAQC medewerkers en werkvoorbereiders met QAQC taken. Bij voorkeur met enige Roser-ervaring.
 • Systems-IT - WP Code User: contractors en werkvoorbereiders die worden uitgenodigd om commentaar te leveren op- of aanvullingen te maken bij het werkpakket van een WP Holder.
 • Schedule-IT: personen die verantwoordelijk zijn voor het inplannen van de resources benodigd bij een onderhoudsproject.
 • Blind-IT - Operations: Operations medewerkers die verantwoordelijk zijn voor het maken van blindlijsten.
 • Blind-IT - Maintenance: Maintenance medewerkers die verantwoordelijk zijn voor de voorbereiding van blindlijsten t.a.v. materialen en disciplines en/of inzicht willen in het veiligstelproces van voorbereiding tot uitvoering
 • Bid-IT: Procurement agents die een begroting van de resources naar de aannemers moeten sturen voor het uploaden van offertes of contractuele tarieven (manuren/prijzen).
 • Weld-IT: Werkvoorbereiders die (specifieke) laswerkzaamheden dienen uit te werken.
Beschikbare talen, duur en studiebelasting per cursus:
Cursus Beschikbare talen Duur zelfstudie Planning examen* Gemiddelde studiebelasting**
Scope-IT NL/EN 3 weken 4de week 15 tot 20 uur
Systems-IT - Werkvoorbereiding NL/EN/DE/FR 8 weken 7de week 25 tot 30 uur
Systems-IT - QAQC & Handover NL/EN 2 weken 3de week 10 uur
Systems-IT - WP Code User NL 2 weken 3de week 15 uur
Schedule-IT EN 3 weken 4de week 15 tot 20 uur
Blind-IT - Operations NL/EN 3 weken 4de week

20 tot 25 uur

Blind-IT - Maintenance NL/EN 2 weken 3de week

10 tot 15 uur

Bid-IT EN 2 weken 3de week

10 uur

Weld-IT NL/EN 3 weken 4de week

15 tot 20 uur

*Het is mogelijk om het examen op een ander moment te plannen. U dient wel rekening te houden met het feit dat de examens standaard op dinsdag ochtend worden ingepland, en met de gemiddelde studiebelasting (zie verderop). Tevens hanteren wij een maximum toegang van 8 weken in het totaal. **Deze tijden zijn gemiddeld en slechts indicatief. De werkelijk benodigde studietijd hangt af van praktijk- en computerervaring.

Roser admin cursussen:

Voor de implementatie en het onderhoud van de Roser software wordt geadviseerd om per organisatie minimaal één admin op te leiden als Roser systeembeheerder. Dit kan worden bereikt door het succesvol afronden van Roser admin trainingsmodules*. Deze cursussen hebben een modulaire opzet. Dit houdt in dat u door het maken van een selectie en het combineren van meerdere modules een E-Learning op maat kunt maken voor uw specifieke werkproces.

* Voor sommige van de admin training modules hebben studenten een geldig certificaat nodig voor één of meerdere andere Roser cursussen. Bekijk de Roser Admin Training Datasheets of neem contact met ons op via dit formulier voor meer informatie.

Voordelen van het volgen van een Roser admincursus:
 • Leer hoe u de Roser software kunt instellen en de implementatie drastisch kunt versnellen.
 • Diepgaande kennis stelt u in staat om de software setup aan te passen aan de behoeften van uw organisatie.
 • Word een aanspreekpunt voor uw organisatie en help de eindgebruikers bij hun dagelijkse activiteiten om de efficiëntie te maximaliseren.
 • Elke cursus richt zich op een specifiek onderdeel van STO's en hun voorbereiding. Leer hoe u Roser ten volle kunt benutten in uw vakgebied.

Beschikbare talen, duur en studiebelasting per admin cursus:

De admincursussen zijn momenteel enkel beschikbaar in het Engels. Cursisten hebben 8 weken toegang tot een cursus, waar in de 3de week standaard het examen wordt ingepland. Van deze datum kan echter worden afgeweken in overleg met een van onze docenten, mits de nieuwe examendatum binnen de 8 weken cursustoegang valt. 

Cursus Gemiddelde studiebelasting**
Basic (General admin action & User management) 25 tot 30 uur
Scope-IT 15 uur
Systems-IT - Werkvoorbereiding 20 uur
Systems-IT - QAQC & Handover 5 - 10 uur
Systems-IT - Work progress 10 uur
Systems-IT - Procurement 5 tot 10 uur

**Deze tijden zijn gemiddeld en slechts indicatief. De werkelijk benodigde studietijd hangt af van praktijk- en computerervaring.

Wanneer starten?

Het starten met Roser E-Learning vindt altijd plaats in overleg met Roser ConSys B.V., maar binnen 3 Nederlandse werkdagen na ontvangst van PO/betaling. Let wel op dat u in het online aanmeldformulier een datum opgeeft die rekening houdt met de beschikbaarheid van de cursist.

Aantal deelnemers

Maximaal 60 deelnemers per maand in totaal. Minimaal 2 weken van te voren inschrijven middels inschrijfformulier. Wanneer het maximum aantal deelnemers is bereikt wordt de student in overleg doorgezet naar de daaropvolgende cursus.

Begeleiding online

Begeleiding en gelegenheid tot vragen stellen middels e-mail, telefoon (tijdens kantooruren) en via het forum binnen Roser E-Learning. Docenten zullen op regelmatige basis online zijn om vragen te beantwoorden en voortgang op te volgen.

Begeleiding direct

Op aanvraag is het mogelijk om gedurende de cursus voor groepen op locatie een training te organiseren. Voor deze service worden kosten in rekening gebracht en dit is altijd in combinatie met Roser E-Learning (meer hierover in onze algemene voorwaarden E-Learning).

Examen

Examens vinden plaats vanuit huis of werklocatie op een vastgestelde tijd en datum tijdens kantooruren (9:00-17:00 CET). De examendatum dient te allen tijde door de cursist te worden bevestigd per e-mail. Examens kunnen in overleg op een ander moment plaatsvinden dan de voorgestelde datum; standaard worden examens op dinsdagochtend om 10.00u CET gepland. Tijdens het examen zijn docenten per e-mail en telefoon bereikbaar voor directe ondersteuning. De examenvragen zijn te benaderen via E-Learning. Tegelijkertijd dienen de opdrachten uitgevoerd te worden in de demo-omgeving. Eventuele herexamens vinden in overleg plaats (max. 1 per cursist).

Certificaat

Op basis van de resultaten van dit examen krijgt men een “Certificate of Knowledge” dat 2 jaar geldig is. Alle deelnemers die gecertificeerd zijn voor Roser worden bij Roser ConSys B.V. geregistreerd. Het certificaat wordt verlengd op basis van een herhalingstoets.

ATTENTIE:
Om onze ecologische voetafdruk te verminderen en het milieu te sparen zijn papieren certificaten binnenkort geen optie meer. Vanaf maart 2020 zullen de certificaten alleen nog maar digitaal zijn.

 

3. Kosten Roser E-Learning

Neem contact met ons op via dit formulier voor de huidige cursusprijzen.

 

4. Inschrijven voor Roser E-Learning

Inschrijven voor een cursus kan via het digitale aanmeldformulier op de Prometheus website. Voor meer informatie over inschrijven en de cursusvorm verwijzen wij naar de algemene voorwaarden E-Learning.

 

5. Certificaat hernieuwen

Als u eerder een Roser cursus heeft gevolgd en u wilt graag een nieuw, geldig certificaat ontvangen dan kunt u zich aanmelden voor certificaatvernieuwing via het digitale aanmeldformulier op de Prometheus website. Zorg er voor dat u in het formulier vermeldt dat het om certificaatvernieuwing gaat en niet een volledige cursus. Een verlenging geeft u recht op 2 weken toegang tot de cursus- en Cloud-omgeving, direct gevolgd door een examen.

 

DISCLAIMER:

Onze software wordt voortdurend verbeterd en bijgewerkt. De praktijkomgeving van de cursus (Roser Cloud) wordt bijgewerkt en verbeterd naast al onze andere applicaties en omgevingen.
Houd er rekening mee dat het dus mogelijk is dat de omgeving een aantal van deze wijzigingen tijdens uw cursus kan weerspiegelen. Deze wijzigingen hebben geen invloed op uw cursus of het examen dat volgt.

© 2021 Roser ConSys B.V.
Design & Development by 7U