Roser is now part of Prometheus Group read more

Disclaimer

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures

Op het gebruik van www.roserconsys.com zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Informatiegebruik
Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven streven ernaar op deze website altijd actuele en juiste informatie aan te bieden, die met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld. Roser ConSys B.V. staat echter niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van een persoonlijk advies.

Aan de informatie op onze website kunnen geen rechten worden ontleend. Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven zijn niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de website of de informatie daarop, en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan geen relatie tussen Roser ConSys B.V. en de gebruiker van de website ontstaan tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

E-mail
Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven streven er te allen tijden naar zorgvuldig en adequaat op e-mails te reageren, maar garanderen niet dat aan haar gezonden e-mails (tijdig) worden ontvangen of verwerkt. Ook de veiligheid van het e-mailverkeer kan niet worden gegarandeerd. U bent te allen tijde zelf verantwoordelijk voor de veiligheid van de informatie die u via deze website verstuurt. Door zonder encryptie of wachtwoordbeveiliging per e-mail met Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven te corresponderen, accepteert u dit risico.

Hyperlinks
De website www.roserconsys.com kan hyperlinks bevatten naar websites van derden. Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven hebben geen relatie met deze derden, noch heeft Roser invloed op websites van derden, en is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid of inhoud daarvan. Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven aanvaarden dan ook geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van websites van derden.

Intellectuele eigendomsrechten
Alle publicaties en uitingen van Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat Roser ConSys B.V. en gelieerde bedrijven daar vooraf schriftelijke toestemming voor hebben gegeven.

© 2022 Roser ConSys B.V.
Design & Development by 7U