Privacy

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures

We respecteren de privacy van de bezoekers van onze website en garanderen dat persoonlijke informatie vertrouwelijk behandeld wordt. Persoonlijke data wordt verwerkt aan de hand van de vereisten van de Data Protection Act. Hieronder vindt u het privacybeleid van Roser ConSys B.V.

Persoonlijke informatie

Wanneer persoonlijke informatie wordt verwerkt, zal de website duidelijk aangeven waarvoor dit gebruikt gaat worden. We gebruiken persoonlijke data alleen voor het doel waarvoor u het hebt achtergelaten. Bijvoorbeeld, wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief met uw naam en e-mailadres, zullen we deze informatie voor geen enkel ander doeleind gebruiken. Uitzonderingen zijn wanneer u daar wel toestemming hebt gegeven of wanneer dit vereist is door de wet. We zullen uw gegevens nooit aan derde partijen verstrekken. U hebt altijd het recht uw eigen gegevens in te zien. Deze persoonlijke informatie kunt u tevens door ons laten wijzigen of verwijderen.

Toegang, correctie en bezwaarrecht

Wanneer u een relatie met ons bedrijf hebt, kunt u via een schriftelijke aanvraag uw persoonlijke gegevens laten wijzigen. Als onze gegevens enige onjuistheden bevatten, neemt u dan schriftelijk contact met ons op zodat wij deze data kunnen wijzigen of verwijderen. U kunt tevens schriftelijk contact met ons opnemen wanneer u geen informatie wenst te ontvangen over onze producten en diensten. U kunt uw bericht sturen naar: RoserConSys B.V., Burgemeester de Raadtsingel 67, 3311 JG Dordrecht.

Nieuwsbrief / Event updates

We bieden een nieuwsbrief aan waarmee we geïnteresseerde partijen informeren over nieuws van ons bedrijf, diensten, producten, events en gerelateerde zaken. Uw e-mailadres wordt alleen aan de lijst met nieuwsbriefleden toegevoegd als u daar expliciet toestemming toe geeft. Elke nieuwsbrief bevat een link waarmee u uw lidmaatschap op kunt zeggen. De lijst met nieuwsbriefleden en hun persoonlijke gegevens worden niet aan derde partijen verstrekt.

Informatie

Mocht u nog vragen hebben of zijn er onduidelijkheden, neem dan contact met ons op.

Aanpassing van privacybeleid

We behouden het recht om dit privacybeleid te wijzigen. Veranderingen zullen op de website worden gepubliceerd.

Copyrights en trademarks

© Copyright 2018 Roser ConSys B.V. Alle rechten voorbehouden.

© 2019 Roser ConSys B.V.
Design & Development by 7U