Roser is now part of Prometheus Group read more

Change-IT®

Management of change software

vraag een demo aan
Vacatures
vraag een demo aan
vraag een demo aan
Vacatures
Change-IT

Volledig gedigitaliseerd MoC proces

Change-IT biedt de mogelijkheid uw management of change proces volledig te digitaliseren. Veranderingen aan procesinstallaties kunnen gevolgen hebben voor veiligheid, welzijn, milieu, betrouwbaarheid en performance. Met al deze elementen moet rekening gehouden worden en soms kunt u het overzicht bij de besprekingen hiervan verliezen.

Met Change-IT is daar geen sprake meer van. U volgt met onze applicatie digitaal het MoC traject, volgens een door u zelf aangegeven workflow die optimaal is afgestemd op uw werkproces. Zo houdt u ten alle tijden grip op de procedure en blijft u in control.

Verstuur bericht naar stakeholder

Wilt u nog een bericht versturen?

Waarom verandermanagement via Change-IT?

Dynamisch proces

Verwerk uw aanvraag voor een verandering in ons dynamische invulformulier. Op deze manier wordt u eenvoudig door het aanvraagproces in Change-IT heen geleid.

Kwaliteitsborging

Borg met één tool zowel uw voortgang als de kwaliteit van uw traject voor management of change, door gebruik te maken van het ingebouwde review proces.

Historie behouden

Wilt u al uw data bij de volgende audit snel beschikbaar hebben? Garandeer dan uw werkgemak door historische gegevens te bewaren en eenvoudig oproepbaar te maken.

Dynamisch proces Kwaliteitsborging Historie behouden

Documenten toevoegen

Documenten die de onderbouwing van het traject ondersteunen voegt u digitaal toe in verschillende stadia van het proces. Hiermee bouwt u een compleet dossier op, met daarin alle benodigdheden voor het proces van afweging en besluitname. Ook blijft deze informatie altijd inzichtelijk voor toekomstige raadpleging.

Mailnotificatie

Het MoC proces bestaat uit verschillende stadia waarop input gevraagd kan worden van diverse personen. Met behulp van Change-IT kunt u de betreffende personen een e-mail notificatie sturen zodra een bepaalde status is bereikt. Zo wordt de kant op vertraging in het proces tot een minimum teruggebracht. 

Review

MoC requests worden gereviewed aan de hand van discipline specifieke checklists. Dit maakt het controleren eenvoudig en snel. Na goedkeuring door alle reviewers wordt het request officieel goedgekeurd, waarbij er rekening wordt gehouden met de mogelijkheid tot een afwijzing en herevaluatie. 

Functionele specificaties

Visualisatie van uw werkproces via een dynamisch workflow diagram.
Focus op inhoud van de MoC door slimme sturing van het proces op basis van risico en complexiteit.
Grafisch dashboard geeft overzichtelijke informatie over de status van een MoC.

Technische specificaties

Windows 7 (64 bit) of hoger
Beschikbaar in de Cloud (SaaS)
Microsoft SQL Server 2008R2 database
Integreert naadloos met Roser software suite applicaties
Draait onder Citrix
© 2020 Roser ConSys B.V.
Design & Development by 7U